Նորեկ ուսանողների բլոգների բացումը

Այսօր 1-ի կուրսի ուսանողների հետ ծանոթացագ:Շատ հաճելի և գեղեցիկ օր ունեցանգ նրանց հետ:Նրանց օգնեցիգբացել իրենց outlook-երը և Բլոգները:Բացատրեցինգ թե ինչպես օգտվեն իրենց բլոգներից: Նաև օգնեցինգ գրել իրենց պատումները և հաճելի տրամադությամբ գնացինգ տուն❣️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *